Śpiew solowy

Śpiew solowy (18-30 lat)
Prowadzący: Bartłomiej Dratkowski

Kształcenie i rozwój głosu, higiena głosu śpiewaczego.

 


60 zł/miesiąc
1 raz w tygodniu
45 minut


 Termin ustalany indywidualnie.


Wstęp Wstęp płatny
Kategoria Edukacja