Hopsasanki - kreatywne zajęcia dla maluchówHOPSASANKI to zajęcia ogólnorozwojowe dla małych dzieci i ich opiekunów pełne rytmicznej muzyki, animacji i kreatywnej zabawy. Nie zabraknie też czasu na prace manualne, wycinanie, wyklejanie, kolorowanie - tworzenie własnych mini arcydzieł. Spotkania są doskonałą okazją do stymulowania zmysłów i zaspokajania naturalnej ciekawości świata u dzieci. Podstawowym założeniem zajęć jest połączenie wesołej zabawy ze stymulacją sensoryczną, co umożliwia wszechstronny rozwój dziecka.
 
I. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w proponowanych zabawach dzieci biorą udział wspólnie z rodzicem/opiekunem bądź przy jego wsparciu.
II. Spotkania adresowane są do dzieci w wieku  od 1,5 do 3 lat i prowadzone przez instruktora w grupie do 8 osób (dzieci).
III. Pojedyncze spotkanie trwa 45 minut.
IV. Zajęcia dla uczestników są odpłatne, koszt jednych zajęć to 20 zł (dziecko plus opiekun).
 
 Cele zajęć:
·doskonalenie motoryki małej i dużej, koordynacji ciała przez zabawy ruchowe i konstrukcyjne
·wzbogacanie słownictwa
·wspieranie rozwoju społecznego, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej przez zabawy integrujące
·uwrażliwianie na muzykę: wspólne zabawy ze śpiewem i gra na prostych instrumentach muzycznych (tamburyn, bębenek, trójkąt itp.)
·rozwój sensoryczny: zabawy animacyjne i plastyczne, działania na różnych rodzajach mas plastycznych
·budowanie samodzielności i wiary we własne siły
 
Termin: poniedziałki godz. 10:00-10:45
Koszt pojedynczych zajęć: 20 zł
ZAPISY: winda@gak.gda.pl, tel.58-344-77-93