Mikrogranty w Gak Winda- Mój wymarzony dom kultury

Przepraszamy za poślizg w czasie. Poniżej znajdują się wyniki mikrogratnów

 dnia 05.11.2019 zebrała się komisja w składzie:

 

 

Jury konkursu „Mikrogranty” w ramach projektu „Mikrodziałania Sąsiedzkie GAK Winda” w składzie:

 

 

Katarzyna Burakowska

Lidia Makowska

Irola Ferlin

Julia Tymańska

Zdecydowała przyznać środki na realizację następujących projektów:

 1. Kategoria dziecięca:

 • Gabriela Pytel, Beata Klebba

 1. Kategoria senioralna:

 • Hanna Treder

 1. Kategoria międzypokoleniowa

 • Anna Karabela

 • Katarzyna Huńko

 • Maciej Pohl

 • Monika Wiśniewska

 • Katarzyna MaszkaUWAGA PRZEDŁUŻAMY TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO 25.10.2019

Mikrogrant to możliwość realizacji pomysłów, na które nie masz budżetu. Przeczytaj regulamin aby dowiedzieć się o szczegółach. Regulamin znajduje się poniżej. Karty zgłoszeń możesz nabyć na miejscu w Gak Winda przy ul. Racławickiej 17 w Gdańsku.Miejsce na logo programu „Mój Wymarzony Dom Kultury”

POBIERZ REGULAMIN
POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ DLA SENIORÓW
 POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ MIĘDZYPOKOLENIOWĄ

 POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ DLA DZIECI

 

 

REGULAMIN PROGRAMU MIKROGRANTÓW

„Mój Wymarzony Dom Kultury”

 

 

 1. Organizatorem Programu „ Mój Wymarzony Dom Kultury” jest Gdański Archipelag Kultury Winda, ul. Racławicka 17, 80-406 Gdańsk Wrzeszcz
 2. GAK Winda organizuje Program Mikrograntów „Mój Wymarzony Dom Kultury” dla mieszkanek i mieszkańców Wrzeszcza, planujących zrealizować wspólne działanie twórcze.
 3. Celem Programu „Mój Wymarzony Dom Kultury” jest integracja mieszkańców Wrzeszcza wokół inicjatyw, rozwijających zaangażowanie gdańszczan na rzecz szeroko rozumianej wspólnoty lokalnej.
 4. W Programie „Mój Wymarzony Dom Kultury” mogą wziąć udział mieszkańcy, związani z dzielnicą Wrzeszcz.
 5. Mieszkańcy Wrzeszcza mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich pomysłów w 3 kategoriach:

a)     MIKROGRANT DZIECIĘCY – wiek do 12 lat, kwota dofinansowania jednego projektu max. 600 zł

b)    MIKROGRANT SENIORALNY – wiek 60+ , kwota dofinansowania jednego projektu max. 1000 zł

c)     MIKROGRANT MIĘDZYPOKOLENIOWY  – kwota dofinansowania jednego projektu max. 1000 zł

 1. Rekrutacja rozpoczyna się 20 września 2019 r. poprzez zamieszczenie na stronie Organizatora: www.winda.gda.pl oraz profilu na Facebook/WindaGAK niniejszego REGULAMINU oraz KARTY ZGŁOSZENIA.
 2. Zgłoszenie do Programu „Mój Wymarzony Dom Kultury” następuje poprzez wypełnienie wszystkich pól w KARCIE ZGŁOSZENIA i przesłanie SKANU WYPEŁNIONEJ i PODPISANEJ KARTY ZGŁOSZENIA wyłącznie pocztą elektroniczną, na adres mailowy: winda@gak.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2019 r. do godz.23:59
 3. Organizator przygotował 2 formularze KARTY ZGŁOSZENIA:

a)     dla MIKROGRANTÓW DZIECIĘCYCH -  osób niepełnoletnich, gdzie wymagana jest zgoda rodzica / opiekuna prawnego, PODPIS małoletniego uczestnika/-czki i PODPIS rodzica / opiekuna prawnego

b)    dla osób pełnoletnich (MIKROGRANT SENIORALNY I MIĘDZYPOKOLENIOWY)

 1. Nadesłane wnioski oceni Zespół, powołany przez Organizatora, złożony z animatorów GAK WINDA, Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz animatorów społeczności lokalnej.
 2. Wybrane wnioski do dofinansowania i realizacji zostaną ogłoszone w dniu 28 października 2019 r. na stronie Organizatora: www.winda.gda.pl  oraz na profilu na Facebook/WindaGAK
 3. Realizatorzy wybranych projektów, wraz z Organizatorem (animatorami z GAK Winda) opracują finalny scenariusz i kosztorys działania. Wszystkie niezbędne usługi i produkty / materiały, do kwoty przyznanego mini-grantu, zostaną zakupione przez GAK Winda.
 4. Obowiązki realizatorów:

a)     podpisanie porozumienia z GAK na wykonanie wspólnie ustalonego mikro-działania (ze scenariuszem i kosztorysem)

b)    oznaczanie postów w mediach społecznościowych hasztagiem:  #MojWymarzonyDomKultury

 1. Obowiązki Organizatora (GAK Winda):

a)     zrealizowanie, sfinansowanie i rozliczenie zadania

b)    nagłośnienie wśród społeczności lokalnej Wrzeszcza i w mediach Programu „Mój Wymarzony Dom Kultury” i realizowanych w jego ramach mikro-działań

 1. Osobą odpowiedzialną za całokształt Programu „Mój Wymarzony Dom Kultury” jest Katarzyna Burakowska, Kierownik GAK Winda
 2. W razie pytań osobą kontaktową jest JULIA TYMAŃSKA, tel. 58/3447793, email: winda@gak.pl, Winda GAK, ul. Racławicka 17, Gdańsk Wrzeszcz