Mikrogranty w Gak Winda- Mój wymarzony dom kultury

Mikrogrant to możliwość realizacji pomysłów, na które nie masz budżetu. Przeczytaj regulamin aby dowiedzieć się o szczegółach. Regulamin znajduje się poniżej. Karty zgłoszeń możesz nabyć na miejscu w Gak Winda przy ul. Racławickiej 17 w Gdańsku.Miejsce na logo programu „Mój Wymarzony Dom Kultury”

 

 

 

REGULAMIN PROGRAMU MIKROGRANTÓW

„Mój Wymarzony Dom Kultury”

 

 

 1. Organizatorem Programu „ Mój Wymarzony Dom Kultury” jest Gdański Archipelag Kultury Winda, ul. Racławicka 17, 80-406 Gdańsk Wrzeszcz
 2. GAK Winda organizuje Program Mikrograntów „Mój Wymarzony Dom Kultury” dla mieszkanek i mieszkańców Wrzeszcza, planujących zrealizować wspólne działanie twórcze.
 3. Celem Programu „Mój Wymarzony Dom Kultury” jest integracja mieszkańców Wrzeszcza wokół inicjatyw, rozwijających zaangażowanie gdańszczan na rzecz szeroko rozumianej wspólnoty lokalnej.
 4. W Programie „Mój Wymarzony Dom Kultury” mogą wziąć udział mieszkańcy, związani z dzielnicą Wrzeszcz.
 5. Mieszkańcy Wrzeszcza mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich pomysłów w 3 kategoriach:

a)     MIKROGRANT DZIECIĘCY – wiek do 12 lat, kwota dofinansowania jednego projektu max. 600 zł

b)    MIKROGRANT SENIORALNY – wiek 60+ , kwota dofinansowania jednego projektu max. 1000 zł

c)     MIKROGRANT MIĘDZYPOKOLENIOWY  – kwota dofinansowania jednego projektu max. 1000 zł

 1. Rekrutacja rozpoczyna się 20 września 2019 r. poprzez zamieszczenie na stronie Organizatora: www.winda.gda.pl oraz profilu na Facebook/WindaGAK niniejszego REGULAMINU oraz KARTY ZGŁOSZENIA.
 2. Zgłoszenie do Programu „Mój Wymarzony Dom Kultury” następuje poprzez wypełnienie wszystkich pól w KARCIE ZGŁOSZENIA i przesłanie SKANU WYPEŁNIONEJ i PODPISANEJ KARTY ZGŁOSZENIA wyłącznie pocztą elektroniczną, na adres mailowy: winda@gak.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2019 r. do godz.23:59
 3. Organizator przygotował 2 formularze KARTY ZGŁOSZENIA:

a)     dla MIKROGRANTÓW DZIECIĘCYCH -  osób niepełnoletnich, gdzie wymagana jest zgoda rodzica / opiekuna prawnego, PODPIS małoletniego uczestnika/-czki i PODPIS rodzica / opiekuna prawnego

b)    dla osób pełnoletnich (MIKROGRANT SENIORALNY I MIĘDZYPOKOLENIOWY)

 1. Nadesłane wnioski oceni Zespół, powołany przez Organizatora, złożony z animatorów GAK WINDA, Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz animatorów społeczności lokalnej.
 2. Wybrane wnioski do dofinansowania i realizacji zostaną ogłoszone w dniu 28 października 2019 r. na stronie Organizatora: www.winda.gda.pl  oraz na profilu na Facebook/WindaGAK
 3. Realizatorzy wybranych projektów, wraz z Organizatorem (animatorami z GAK Winda) opracują finalny scenariusz i kosztorys działania. Wszystkie niezbędne usługi i produkty / materiały, do kwoty przyznanego mini-grantu, zostaną zakupione przez GAK Winda.
 4. Obowiązki realizatorów:

a)     podpisanie porozumienia z GAK na wykonanie wspólnie ustalonego mikro-działania (ze scenariuszem i kosztorysem)

b)    oznaczanie postów w mediach społecznościowych hasztagiem:  #MojWymarzonyDomKultury

 1. Obowiązki Organizatora (GAK Winda):

a)     zrealizowanie, sfinansowanie i rozliczenie zadania

b)    nagłośnienie wśród społeczności lokalnej Wrzeszcza i w mediach Programu „Mój Wymarzony Dom Kultury” i realizowanych w jego ramach mikro-działań

 1. Osobą odpowiedzialną za całokształt Programu „Mój Wymarzony Dom Kultury” jest Katarzyna Burakowska, Kierownik GAK Winda
 2. W razie pytań osobą kontaktową jest JULIA TYMAŃSKA, tel. 58/3447793, email: winda@gak.pl, Winda GAK, ul. Racławicka 17, Gdańsk Wrzeszcz